Home / เกล็ดความรู้ / อาหารและโภชนาการ / รู้หรือไม่? ตัวเลขสติ๊กเกอร์ที่ติดบนผลไม้บอกอะไร

รู้หรือไม่? ตัวเลขสติ๊กเกอร์ที่ติดบนผลไม้บอกอะไร

หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาที่เราซื้อผลไม้พวกส้ม แอปเปิ้ล หรือกล้วยหอม
บางทีจะมีสติ๊กเกอร์ที่มีตัวเลขแปะอยู่ มาดูกันค่ะว่าตัวเลขเหล่านั้นหมายถึงอะไร

เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ตัวเลขบนสติ๊กเกอร์คืออะไร?

fruit_sticker

ตัวเลขบนสติ๊กเกอร์ เป็นตัวเลขที่ทาง International Federation for Produce Standards (IFPS) กำหนดขึ้น เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้ว่า ผักผลไม้ที่เรากำลังจะซื้อนั้นใช้วิธีใดในการปลูก โดยตัวเลขที่ปรากฏบนสติ๊กเกอร์ผักผลไม้ จะแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ

1. ตัวเลข 4 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 3 หรือ 4 เช่น 3XXX, 4XXX
หมายถึงผักผลไม้นั้นปลูกด้วยวิธีการปกติ คือมีการใส่ปุ๋ย
ใช้ยาฆ่าแมลงตามวิธีการดูแลรักษาผลผลิตทั่ว ๆ ไป

2. ตัวเลข 5 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 8 เช่น 8xxxx
หมายถึง ผลไม้นั้นเป็นผลไม้ที่ปลูกด้วยวิธีการดัดแปลงทางพันธุกรรม
หรือที่เรียกว่า จีเอ็มโอ

3. ตัวเลข 5 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 9 เช่น 9xxxx
หมายถึง ผลไม้ออร์แกนิค ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการปลูก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
หากคุณต้องการผลไม้ปลอดสารพิษก็จะต้องเลือกซื้อผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 9 นั่นเอง

fruit_sticker2

รู้อย่างนี้แล้ว การเลือกซื้อผลไม้ครั้งต่อไปคงเป็นเรื่องที่สนุกขึ้นเพราะได้รู้ความหมาย
ของตัวเลขขบสติ๊กเกอร์กันไปแล้ว อย่างไรก็ตาม อย่าลืมดูตัวเลขบนสติ๊กเกอร์ก่อนซื้อนะคะ

Comments

comments

About Kaow

chomchanok@mikanutra.com'

Check Also

ของ 9 อย่างที่ไม่ควรแช่ตู้เย็น

สวัสดีค่ะชาว The Beauty Nerds ทุกคน หลายๆ คนคงจะคิดว่า การเก็บอาหารในตู้เย็นจะทำให้อาหารนั้นอยู่ได้นานขึ้น และการนำของบางอย่างไปใส่ในตู้เย็น ก็ไม่ได้ทำให้ของสิ่งนั้นมีอายุนานขึ้นเช่นกัน มาดูกันค่ะว่า ของ 9 อย่างที่ไม่ควรเอาเข้าตู้เย็นมีอะไรบ้าง? 1. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *