Home / Tag Archives: คิดบวก

Tag Archives: คิดบวก

การคิดบวกเป็นความงามภายในอย่างหนึ่ง

คุณเคยเห็นคนที่มีความสุขมากที่สุดไหม? ไม่ว่าจะเป็น เจ้าสาวในงานแต่งงาน, พนักงานที่เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่ง, คุณพ่อที่อุ้มทารกแรกเกิดเป็นครั้งแรก หรือ คุณยายที่ได้รับการกอดจากหลาน การยิ้ม หัวเราะ การมีความเชื่อมั่น การมองโลกในแง่ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเป็นคนที่สวยหรือหล่อที่สุด นักวิจัยได้พบหลักฐานที่แสดงว่า การคิดบวกเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้สุขภาพดี จากเมโยคลินิก (Mayo Clinic) ได้กล่าวว่า การคิดบวกสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ว่า ทำให้มีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น, มีอัตราภาวะซึมเศร้าต่ำลง, ร่างกายทำหน้าที่ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดลง มีการศึกษาหนึ่งที่ศึกษากับนักเรียน พบว่า คนที่รู้คุณค่าของตัวเองจะรู้ว่าวิธีการดูแลตัวเองทำได้อย่างไร  ปัจจัยอื่นๆที่มีผลคือ ปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน หรือ การที่มีความเครียดมากขึ้น, ความโกรธ, ความขัดแย้งระหว่างบุคคลขึ้น หรือแม้กระทั่งการไม่ได้รับคะแนนสูงสุดในชั้นเรียนของพวกเขาเมื่อเทียบกับคนอื่น คนที่รู้คุณค่าของตัวเองจะเป็นคนที่มีคุณธรรมหรือการตั้งมาตราฐานของตัวพวกเขาเอง ดังนั้นวิธีที่คุณจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความงามภายในนั้นจะทำได้อย่างไร ? เชื่อหรือไม่ว่า คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการคิดของตัวคุณเองได้ในแต่ละวัน ความคิดภายในจะเป็นตัวที่บำบัดพฤติกรรมของเรา ซึ่งมักจะใช้ในการรักษาเกี่ยวกับจิตของเราให้ได้ประสิทธิภาพ ขั้นแรก คุณต้องตัดความคิดในเชิงลบทิ้งและเริ่มพูดคุยกับตัวเอง การคิดถึงพื้นที่ในชีวิตคุณ มีแนวโน้มที่จะทำให้คุณมีความคิดในเชิงลบเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น งาน, ครอบครัวหรือ ภาพลักษณ์ของตัวเอง  ขั้นที่สอง ...

Read More »