Home / Tag Archives: น้ำตาลทรายขาว

Tag Archives: น้ำตาลทรายขาว

“น้ำตาลทรายขาว” หรือ “น้ำตาลทรายแดง” แบบไหนดีกว่ากัน?

“น้ำตาลทราย” เป็นที่นิยมในการใช้เพิ่มความหวาน หลายคนบอกว่าน้ำตาลทรายแดงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า แต่น้ำตาลทรายขาวเป็นที่นิยมใช้มากกว่า วันนี้ The Beauty Nerds จะมาไขข้อสงสัยว่า “น้ำตาลทรายขาว” หรือ “น้ำตาลทรายแดง” แบบไหนดีกว่ากัน?     “น้ำตาลทรายขาว” หรือ “น้ำตาลทรายแดง”? น้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ไม่ขัดสี มีรสชาติหวานกว่าน้ำตาลทรายขาวและมีความชื้นปนอยู่มากกว่าน้ำตาลทรายขาวอีกด้วย ส่วนน้ำตาลทรายขาวคือน้ำตาลที่ผ่านการฟอกสีและเอาโมลาสออกไป ความแตกต่างระหว่างน้ำตาลทั้งสองก็คือ รสชาติ น้ำตาลทรายแดงจะมีรสชาติหวานแบบน้ำตาลอ้อยโดยแท้จริง  รสชาติเข้มข้นกว่า ส่วนน้ำตาลทรายขาวจะแห้งและหวานน้อยกว่า คุณค่าทางโภชนาการ หลายๆ คนเชื่อว่าน้ำตาลทรายแดงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าและดีต่อสุขภาพมากกว่า เมื่อเรามาเทียบระดับซูโครสแล้วไม่ได้ต่างกันมากเลย น้ำตาลทรายขาวมีซูโครสอยู่ 99.9% ส่วนน้ำตาลทรายแดงมีซูโครสอยู่ 97% น้ำ 2% และอื่นๆ 1% หากคุณรับประทานน้ำตาลทรายขาว 1 ช้อนชาก็จะเท่ากับ 16 กิโลแคลอรี่ และถ้าหากคุณรับประทานน้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนชาก็จะเท่ากับ 17 กิโลแคลอรี่ ซึ่งต่างกันเพียง 1 ...

Read More »