Home / Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกเขียนขึ้นโดย

MIKA Nutra เพื่อใช้ เก็บข้อมูล รักษา

และเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ http://thebeutynerds.com/ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดของ MIKA Nutra

ข้อมูลส่วนตัว

เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้งานในหลายรูปแบบ

รวมถึง ระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ ลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์

การสั่งซื้อสินค้า การกรอกข้อมูลต่างๆ การตอบแบบสอบถาม

และการร่วมกิจกรรมต่างๆ การบริการ

และอื่นๆที่ทางเราได้จัดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์

ผู้ใช้งานอาจจะถูกถามถึงชื่อจริงและนามสกุล ที่อยู่ อีเมล์

ผู้ใช้อาจจะเข้าเยี่ยมหน้าเว็บไซต์ของเราโดยไม่แสดงตัว

ซึ่งทางเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านก็ต่อเมื่อผู้ใช้ประสงค์ที่จะส่งข้อมูลให้ทางเรา

ผู้ใช้สามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวได้

แต่นั่นหมายถึงผู้ใช้จะถูกจำกัดการใช้งานในบางกิจกรรมที่ทางเว็บไซต์ได้จัดทำขึ้น

ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เป็นส่วนตัว

ทางเราอาจเก็บข้อมูลอื่นๆ

ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้ในระหว่างที่ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์เรา

ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ชื่อของโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ ชนิดของคอมพิวเตอร์

และข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์เรา

อย่างเช่น ระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือข้อมูลอื่นๆ

ที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้
เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการกับผู้ใช้งานให้ดีขึ้น

โปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ของผู้ใช้งานจะจดจำคุกกี้เอาไว้ในฮาร์ดไดร์ฟและเพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลต่างๆ

ผู้ใช้อาจจะปรับการตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการจดจำคุ้กกี้หรือตั้งการเตือนเมื่อคุ้กกี้ได้มีการส่งออก

ถ้าผู้ใช้ได้ตั้งค่าเพื่อจำกัดการใช้งานของคุ้กกี้

การใช้งานของผู้ใช้บนเว็บไซต์บางส่วนอาจจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

เราเก็บข้อมูลอย่างไร

MIKA Nutra จะเก็บข้อมูลส่วนตัวและการใช้งานของผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อควบคุมการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเรา
  เราอาจต้องแสดงข้อมูลของคุณเพื่อการใช้งานบนเว็บไซต์เรา
 • เพื่อปรับปรุงบริการ
  ข้อมูลที่ทางผู้ใช้ได้ให้เราจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อรับรู้ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้
  เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจการใช้งานของผู้ใช้ในบริการของเรา
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
  เราอาจใช้ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการชำระเงิน
  เราอาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของการบริการที่ผู้ใช้ได้ทำการร้องขอ

  ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ

  ใ้ห้กับบุคคลอื่นเว้นแต่นั่นจะเอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการ

 • เพื่อใช้การจัดทำโปรโมชันพิเศษ การแข่งขัน การสำรวจ หรืออื่นๆ
  เพื่อส่งข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการหรือสนใจที่จะรับรู้
 • เพื่อจัดการเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าหรือให้คะแนนความพึงพอใจ
  เราอาจใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการรวบรวมรีวิวสินค้าและให้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
 • เพื่อส่งอีเมล์ในบางช่วงเวลา
  เราอาจจะใช้อีเมล์ของท่านเพื่อส่งข้อมูลหรืออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ

  และเพื่อติดต่อประสานงานในการให้บริการ ตอบคำถาม หรือคำขอร้องอื่นๆ

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร
เรามีการเก็บข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการเข้าถึงต่างๆ

ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้งาน รหัสการเข้าใช้

ข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกเก็บบนเว็บไซต์ปลอดภัยและไม่ถูกล่วงละเมิด

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว
เราอาจจะขายข้อมูลให้กับบุคคลที่สามเพื่อการตลาดหรือจุดประสงค์อื่นๆ

เราอาจจะให้บริการของบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราควบคุมการทำธุรกิจและดำเนินการบนหน้าเว็บไซต์

หรือจัดการกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างเช่น การจัดส่งข่าวจากบริษัท

หรือการทำการสำรวจ

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ดังที่กล่าวข้างต้นซึ่งหมายถึงผู้ใช้ได้ให้อนุญาตแก่เราแล้ว
จดหมายแจ้งข่าวอิเล็คทรอนิค
หากผู้ใช้ต้องการที่จะเราข่าวสารจากทางเราโดยการลงทะเบียนอีเมล์

ผู้ใช้จะได้รับอีเมลข้อมูลข่าว์ที่เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ใหม่

และบริการต่างๆ

เราอาจใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการประสานงานทางธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ

บนเว็บไซต์ อย่างเช่น การส่งข้อมูลข่าวและแบบสำรวจ

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามตามจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นโดยที่ผู้ใช้ได้ให้อนุญาตแก่เราแล้ว

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ผู้ใช้อาจเห็นโฆษณาและบทความอื่นๆ

บนเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดซื้อ โฆษณา สปอนเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นๆ

เราไม่สามารถควบคุมบทความหรือลิงก์ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์และเราไม่สามารถรับผิดชอบการเชื่อมต่อใดๆ

จากหน้าเว็บไซต์ของเราเช่นกัน

นอกจากนี้เว็บไซต์และการให้บริการรวมถึงบทความและลิงก์ต่างๆ

อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของพวกเขา

ซึ่งการใช้งานของผู้ใช้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นๆ

การโฆษณา
โฆษณาที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์จะถูกส่งให้ผู้ใช้โดยหุ้นส่วนทางโฆษณาของเราที่ตั้งคุกกี้ไว้

คุกกี้จะอนุญาตให้เซอร์เวอร์ของโฆษณารับรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านการส่งโฆษณาออนไลน์

เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณและผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นๆ

ข้อมูลนี้จะอนุญาตเครือข่ายของการโฆษณเพื่อส่งโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่สุด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดยการโฆษณาอื่นๆ

Google Adsense

โฆษณาบางตัวอาจจะมาจาก Google ซึ่ง Google จะใช้ DART

คุกกี้เพื่อการโฆษณาถึงผู้ใช้งานโดยอยู่บนพื้นฐานของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบนอินเทอร์เน็ต

DART ใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวและไม่สามารถนำไปถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ

เกี่ยวกับคุณได้ อาทิ ชื่อและนามสกุล อีเมล์ ที่อยู่ และอื่นๆ

คุณอาจจะยกเลิกการใช้ DART คุกกี้ได้โดยการเข้าไปที่ Google Ad

และอ่านเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่  http://www.google.com/privacy_ads.html

การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการกระทำของผู้เยาว์บนอินเทอร์เน็ต

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เราไม่เก็บข้อมูลหรือรักษาข้อมูลเอาไว้บนเว็บไซต์ของเราหากเรารู้ว่าผู้ใช้อายุต่ำกว่า

13 ปี และเว็บไซต์ของเราไ่ม่ได้ออกแบบและดึงดูดให้เด็กอายุต่ำกว่า 13

ปีใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
MIKA

Nutra

สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศที่หน้าหลักของเว็บไซต์

เราพยายามโน้มน้าวให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์เพื่อรับรู้การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการอัพเดทข้อมูลต่างๆ

ผู้ใช้ได้ตกลงและยินดีที่จะรับผิดชอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในทุกกรณี

การยอมรับเกี่ยวกับเงื่อนไข
การใช้งานเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้ได้ยอมรับในเงื่อนไขและนโยบายต่างๆ หากคุณไม่ตกลง

กรุณาหยุดการใช้งานบนเว็บไซต์นี้

หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปนั่นหมายถึงคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยอมรับข้อตกลงต่างๆ

ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.